Епоксидни Подови

Индустриските подови од епоксидна смола преставуваат најсовремен тренд во светски рамки и се погодни за сите индустрии поради нивните специфични карактериски зависно од видот на примената.

Карактериски на индустриските епоксидни подови се следни :

  • голема механичка и хемиска отпорност
  • монолитни
  • отпорни на абење и висок притисок
  • отпорни на удари
  • водонепропустливи
  • анти-лизгачки
  • анти-статични (особено применливи за здравствени установи и фармацевтска индустрија)
  • рапави или високо сјајни зависно од примената
  • отпорни на ниски или високи темеператури

Индустриските подови од епоксидна смола ги задоволуваат највисоките светски станарди за хигиена и HACCP стандарди поради што се уникатни и незаменливи за примена во прехрамбената индустрија .