За Нас

Желбата за нешто ново , светско и квалитетно по сите стандарди како и современиот тренд на изградба на индустриски подови од епоксидна смола беше мотивот во 2003 година да ја формираме нашата компанија АГОРА ЕПОКСИД како компанија специјализирана за поставување на индустриски и декоративни подови од епоксидна смола .

Нашата Работа

ЕПОКСИД како компанија специјализирана за поставување на индустриски и декоративни подови од епоксидна смола. Почнувајќи од 2003 година па се до денес АГОРА-ЕПОКСИД се развиваше како и во обемот на изведени проекти така и во техничката опременост и разновидноста на своите услуги . Така да, денес можеме да понудиме поголем број на различни градежни услуги :

-индустриски епоксидни подови

-декоративни епоксидни подови

-хидроизолација

-изработка и санирање на базени

-ПВЦ подови

Најсовремени

АГОРА ЕПОКСИД располага и со најсовремена опрема , машини и помошен технички материјал за брзо, ефикасно и квалитетно извршување на зададените проекти .